Cercar

Categories

Páginas

Nous temes

Nuvol de tags

Cançond de Nadal Carnaval Dites dites de l'abril dites de l'hivern dites de la primavera Dites de la primavers dites de la tardor dites de les estacions dites del Juny dites del Maig dites del març dites de Setmana Santa dites sobre el temps Festivals frases fetes Nadal Poema poemes de la primavers poemes de Nadal primavera

Festes, Programes.

Carnaval de Sitges

Dates del Carnaval
El Carnaval de Sitges començarà oficialment el Dijous Gras amb l’Arribo de Sa Majestat Carnestoltes i es clou el Dimecres de Cendra amb l’enterro de Sa Majestat Carnestoltes.

Els Personatges
Els principals personatges del Carnaval de Sitges són Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval. Aquests personatges seran responsabilitat de la Comissió de Carnaval.

Sa Majestat Carnestoltes
Personatge que encarna el rei del Carnaval. En tractar-se d’un monarca, el nom sol venir acompanyat del títol reial. El personatge encarna la simbolització de la festa: disbauxa, sàtira, abundor, alegria, picaresca, etc. Pot ésser representat per una/es persona/es disfressada/es i la seva organització va a càrrec d’un grup d’una entitat o d’un col•lectiu del poble.

Reina del Carnaval
Personatge que presideix amb Sa Majestat Carnestoltes els actes principals del Carnaval. Pot ésser representat per una/es persona/es disfressada/es i la seva organització va a càrrec d’un grup d’una entitat o d’un col•lectiu del poble.

L’elecció dels personatges
Els grups de les entitats participants en el Carnaval són els que principalment poden organitzar els personatges del Carnestoltes i la Reina del Carnaval. En cas de no haver-hi cap grup interessat, la Comissió atorgarà l’organització dels personatges a una entitat sitgetana o a un col·lectiu del poble.

Abans de finalitzar el mes d’abril, els grups interessats en organitzar els personatges pel proper any adreçaran un escrit a la regidoria corresponent, dirigit a la Comissió de Carnaval, on exposaran el seu projecte. La sol·licitud es presentarà al registre general de l’Ajuntament.

En aquest projecte s’haurà d’indicar de quin dels personatges es vol fer càrrec, on es desenvoluparan els diferents actes (l’Arribo o la presentació de la Reina), una descripció de l’acte, el tema sobre el que es basarà el personatge, el nombre de persones que formaran part de la colla, etc.

Durant els primers dies de maig, la Comissió de Carnaval es reunirà amb els representants dels grups interessats per ampliar i valorar la informació rebuda. El 30 de maig, com a termini màxim, la Comissió de Carnaval comunicarà als grups que han estat elegits i seran responsables d’organitzar cada personatge i els que no han estat.

L’Arribo de Sa Majestat Carnestoltes
Se celebra el Dijous Gras a la tarda, i el lloc i l’hora es consensuarà entre la Comissió i el grup organitzador del personatge.

El grup encarregat de representar el personatge de Sa Majestat Carnestoltes prepara la cerimònia de l’Arribo, que busca l’espectacularitat. Prèviament, aquella mateixa tarda, s’acostuma a repartir el Ban, el qual consisteix en un edicte format per un seguit d’articles burlescos del Carnaval que dicta Sa Majestat Carnestoltes en prendre poder de la vila. Aquest Ban se sol publicar en forma de cartell i es distribueix per tot el poble.

Una vegada finalitzat l’Arribo, el Carnestoltes és acompanyat per una comitiva fins a l’Ajuntament, on dirigint-se als congregats ofereix el Predicot. En el seu seguici poden figurar els ministres del seu govern, els quals ostenten les diverses carteres ministerials que engloben la disbauxa i transgressió pròpies del Carnaval.

El Predicot
Després de l’Arribo, Sa Majestat Carnestoltes serà rebut per la Corporació municipal i farà el seu predicot discurs que oferirà a tots els sitgetans i sitgetanes des del balcó de l’Ajuntament.

El Predicot és una prèdica que fa en Carnestoltes en forma de mal sermó, dirigint-se a la gernació congregada a la plaça de l’Ajuntament. Es caracteritza per les al·lusions a la vida política i social de Sitges del moment, en forma de sàtira, sempre respectant l’honorabilitat de les persones.

El Predicot respon a la necessitat humana de criticar i passar factura a la mateixa vida de la població, amb un to desenfadat i marcadament irònic.

La presentació de la Reina del Carnaval
Se celebra una vegada realitzat l’Arribo de Sa Majestat Carnestoltes, i el lloc i l’hora es consensuarà entre la Comissió i el grup organitzador del personatge.

Visites institucionals
El divendres, Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval visitaran les escoles i els instituts d’ensenyament de la Vila. El dissabte visitaran el Mercat Municipal, les residències de gent gran i els Casals d’Avis.

Les visites de divendres i de dissabte es pactaran cada any entre la Comissió de Carnaval i els grups encarregats dels personatges, i són modificables segons les necessitats de cada moment.

Festa infantil
La Comissió de Carnaval s’encarregarà d’organitzar una festa infantil el dissabte per la tarda per a què tots els nens i nenes de Sitges puguin gaudir amb els personatges del Carnaval.

Les Rues
Són desfilades de carrosses i de colles de disfresses de les diverses societats vinculades al Carnaval pels carrers principals de la vila. Les rues se celebren el diumenge de Carnaval (la rua infantil i la de la Disbauxa), i el dimarts de Carnaval (la infantil i la de l’Extermini). La rua l’obre Sa Majestat Carnestoltes i la tanca la Reina del Carnaval. Els horaris de les diferents rues es pactaran cada any entre la Comissió, les entitats i l’Ajuntament.

L’ordre de desfilada de les carrosses de les entitats serà pactat cada any entre els representants del Casino Prado Suburense, la Societat Recreativa El Retiro i la Comissió, però queda com a norma que l’entitat que diumenge va davant, dimarts passarà a anar l’ultima, alternança que s’aplicarà l’any següent. En casos excepcionals, la Comissió podrà modificar l’ordre de la desfilada.

El recorregut de les Rues
Les rues de la Disbauxa i de l’Extermini disposaran del recorregut que estableixi, en cada cas, la Comissió.

Sortida i tornada al Carrossòdrom
Les sortides i tornades de les diferents carrosses des del Carrossòdrom de Les Pruelles es farà sempre d’acord amb les indicacions de la Comissió de Carnaval i de la Policia municipal, i amb els horaris que s’indiquin cada any.

L’enterro de Sa Majestat Carnestoltes
El Dimecres de Cendra per la tarda hi haurà una comitiva que durà el cos difunt de Sa Majestat Carnestoltes a enterrar al lloc on prèviament s’hagi consensuat amb la Comissió de Carnaval.

Aquesta cerimònia grotesca sol acabar amb la lectura del testament del monarca i tradicionalment el Carnestoltes és cremat en una foguera. Anteriorment a la sortida de la comitiva, s’instal·la la Capella ardent de Sa Majestat que consisteix en una exposició grotesca del cos difunt d’en Carnestoltes i es reparteix l’esquela amb motiu de la seva mort.

El testament d’en Carnestoltes consisteix en la disposició de les últimes voluntats que deixa en forma de discurs humorístic. Aquest testament, a part de regular les deixes que fa, pot tornar a revisar la vida del poble i passar revista al Carnaval acabat de finir. Aquest acte s’encarregarà d’organitzar-lo el mateix grup que hagi estat designat pel personatge del Carnestoltes.

Les carrosses i les colles
El nombre màxim de carrosses que poden sortir a les Rues de la Disbauxa i de l’Extermini del Carnaval són 50, distribuïdes de la següent manera:

Casino Prado Suburense: 15 carrosses
Societat Recreativa el Retiro: 25 carrosses
Grup Independents: 7 carrosses
Cases Noves: 1 carrossa
Poble Sec: 1 carrossa
Club Natació: 1 carrossa

En el cas que els personatges del Carnestoltes i/o de la Reina del Carnaval siguin d’una colla integrada a les Entitats participants, el nombre de carrosses d’aquesta entitat no podrà sobrepassar el màxim indicat. En el cas que els personatges del Carnestoltes i/o de la Reina del Carnaval no pertanyin a cap Entitat, el nombre màxim de carrosses serà 52.

A les Rues infantils el nombre màxim de carrosses, incloses les dels dos personatges, són 26, distribuïdes de la següent manera:

Casino Prado Suburense: 12 carrosses
Societat Recreativa el Retiro: 12 carrosses
Grup Independents: 2 carrosses

http://www.sitges.cat/carnaval/