Activitat familiar 'De l'aire a l'aigua. L'higienisme i el creixement de la ciutat de Barcelona' (Barcelona)