Exposició "Tráns-ito"L'aigua, el territori i la frontera en un món en Tráns-ito (Barcelona)