Félix Murcia: la realitat imaginadaExposició i cicle de cinema. A Barcelona