Instal·lació artística "Reconstrucció"d'Ester Baulida. A Jonquera, la