Representació de Punxes a la sorra, de Jordi Roca (Cervera)