Representació de Punxes a la sorra, de Jordi Roca

Activitat a Cervera

Data: 17/10/2009


Representació de Punxes a la sorra, de Jordi Roca

Representació de Punxes a la sorra, de Jordi Roca

Direcció: Montse Rodríguez. A càrrec de Marta Esmarats, Marta Pons i Aïna de Cos.
Data
17/10/2009
Horari
22.30 h
Lloc de celebració
 Gran Teatre de la Passió
Pg. de Balmes, 2
Tel. 973 532661
Cervera (Segarra)
Entitat organitzadora
Paeria de Cervera, Regidoria de Cultura. Tel. 973 533503