Informació baixa de subscripcions - DSI


Aquesta funcionalitat et serveix per:
  • Rebre les activitats sol·licitades dels propers 15 dies.
  • Rebre les activitats al teu email

Per donar-te de baixa de la subscripció ho has de fer a partir d'aquest formulari.

Rebràs un correu electronic amb el link per a realitzar la baixa del formulari.