"Aprendre a mirar un quadre"No només mirar sinó també saber veure. (Arboç, l')