"Grācia amb Síria"XXV Setmana Cultural. A Barcelona