10a Trobada de gegants de Barcelona-Sant Jaume. A Barcelona