25N Dia Internacional per a l'Eliminació ver les Dones: "Fok Festa de l'Orgull del Karmel" (Barcelona)