27a Edició del Festival Ciutat Flamenco: Concert "Las Noray" (Barcelona)