"Festa Major de Sant Antoni": V Concurs de Composició de Cant Coral

Activitat a Barcelona

Dates: del 1/2/2021 al 30/4/2021


"Festa Major de Sant Antoni": V Concurs de Composició de Cant Coral
web: ajuntament.barcelona.cat/eixampleBases:

1.- L´objectiu del concurs és incentivar la creació d´un repertori per al cant coral que ajudi a potenciar-lo i a donar-li més projecció dins del marc d´aquesta expressió musical a casa nostra.
2.- Les obres presentades seran originals i inèdites. Queden excloses les harmonitzacions i els arranjaments. Queden també excloses les obres premiades en altres concursos.
3.-Cada compositor es responsable del lliure ús dels textos utilitzats. I en tot cas es respectaran els drets d´autoria recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, del 12 d´abril de Propietat Intel?lectual.
4.- Tema : lliure.
5.- Idioma : català.
6.- Duració : no podrà ser inferior a dos minuts ni superior a cinc minuts.
7.- La composició estarà pensada per ser interpretada per cors amateurs de nivell mitja.
8.- Es tractarà d´una composició per a cor mixt a tres o quatre veus a copel?la i es podrà incloure l´acompanyament al piano.
9.- Cada compositor podrà presentar un màxim de tres obres.
10.- El terminis del concurs seran els següents :
*Convocatòria: Festa Major de Sant Antoni 2021 *Presentació Obres: del l´1 de febrer al 30 d´abril de 2021. *Valoració i veredicte del jurat: 30 de maig de 2021 *Publicació del veredicte: la primera quinzena de juny 2021 *Estrena de l´obra guanyadora: Si la situació sanitària ho permet, s´interpretarà en la Trobada de Corals de la Festa Major del barri de Sant Antoni de l´any següent (gener 2022​)
12.- Els treballs hauran de ser presentats per quintuplicat, a l´encapçalament de la partitura hi ha d´haver el títol de l´obra i el pseudònim de l´autor, i en el sobre ha de figurar la següent indicació :
V CONCURS COMPOSICIÓ CANT CORAL DE SANT ANTONI
Organització : Coral Xaragall
A l´interior d´aquest sobre, juntament amb les partitures s´inclourà un altre sobre que contingui una fitxa amb les dades següents :
-Nom i cognom del autor.
-Obra presentada.
-Adreça.
-Telèfon.
-Correu electrònic.
Aquest sobre ha d´anar degudament tancat i a l´exterior ha de figurar el pseudònim de l´autor.
13.- Les partitures hauran de ser clares i sense equívocs, les pàgines han d´estar numerades i en format DIN A-4, escrites a mà o en qualsevol dels programes informàtics utilitzats per a l´edició de partitures. Han d´incloure el títol de l´obra i el pseudònim, i en cap cas ha d´aparèixer el nom de l´autor.
14.- El veredicte del jurat serà inapel?lable i es farà públic mitjançant les pàgina web següent : www.coralxaragall.wordpress.com
15.-El compositor guardonat rebrà un premi en metàl?lic de Tres-cents cinquanta euros (350 €). L´obra premiada s´estrenarà en el darrer concert de la Trobada de Corals de la Festa Major del barri de Sant Antoni 2021 i en aquest mateix concert es lliurarà el premi al guanyador del concurs.
16.- El jurat estarà format per cinc prestigiosos compositors i directors de cors de reconeguda trajectòria musical que es farà públic el dia de la convocatòria del concurs.
17.- El premi no podrà ser ni dividit ni compartit ni declarat desert, excepte que causes especials així ho aconsellin. Quan la qualitat de les obres presentades ho requereixin, el jurat podrà atorgar, com a màxim, dos accèssits. Aquests accèssits no gaudiran de remuneració econòmica.
18.- Els responsables del concurs podran difondre i/o publicar sense ànim de lucre les partitures guanyadores, sense que els compositors tinguin dret a percebre un import econòmic per aquest motiu.
19.- Tots els treballs presentats podran ser difosos pels responsables del concurs excepte per desig exprés dels autors que, en aquest cas, ho hauran de comunicar per escrit, no més tard d´un mes després del veredicte del jurat.
Observacions:
Bases:

1.- L´objectiu del concurs és incentivar la creació d´un repertori per al cant coral que ajudi a potenciar-lo i a donar-li més projecció dins del marc d´aquesta expressió musical a casa nostra.
2.- Les obres presentades seran originals i inèdites. Queden excloses les harmonitzacions i els arranjaments. Queden també excloses les obres premiades en altres concursos.
3.-Cada compositor es responsable del lliure ús dels textos utilitzats. I en tot cas es respectaran els drets d´autoria recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, del 12 d´abril de Propietat Intel?lectual.
4.- Tema : lliure.
5.- Idioma : català.
6.- Duració : no podrà ser inferior a dos minuts ni superior a cinc minuts.
7.- La composició estarà pensada per ser interpretada per cors amateurs de nivell mitja.
8.- Es tractarà d´una composició per a cor mixt a tres o quatre veus a copel?la i es podrà incloure l´acompanyament al piano.
9.- Cada compositor podrà presentar un màxim de tres obres.
10.- El terminis del concurs seran els següents :
*Convocatòria: Festa Major de Sant Antoni 2021 *Presentació Obres: del l´1 de febrer al 30 d´abril de 2021. *Valoració i veredicte del jurat: 30 de maig de 2021 *Publicació del veredicte: la primera quinzena de juny 2021 *Estrena de l´obra guanyadora: Si la situació sanitària ho permet, s´interpretarà en la Trobada de Corals de la Festa Major del barri de Sant Antoni de l´any següent (gener 2022​)
12.- Els treballs hauran de ser presentats per quintuplicat, a l´encapçalament de la partitura hi ha d´haver el títol de l´obra i el pseudònim de l´autor, i en el sobre ha de figurar la següent indicació :
V CONCURS COMPOSICIÓ CANT CORAL DE SANT ANTONI
Organització : Coral Xaragall
A l´interior d´aquest sobre, juntament amb les partitures s´inclourà un altre sobre que contingui una fitxa amb les dades següents :
-Nom i cognom del autor.
-Obra presentada.
-Adreça.
-Telèfon.
-Correu electrònic.
Aquest sobre ha d´anar degudament tancat i a l´exterior ha de figurar el pseudònim de l´autor.
13.- Les partitures hauran de ser clares i sense equívocs, les pàgines han d´estar numerades i en format DIN A-4, escrites a mà o en qualsevol dels programes informàtics utilitzats per a l´edició de partitures. Han d´incloure el títol de l´obra i el pseudònim, i en cap cas ha d´aparèixer el nom de l´autor.
14.- El veredicte del jurat serà inapel?lable i es farà públic mitjançant les pàgina web següent : www.coralxaragall.wordpress.com
15.-El compositor guardonat rebrà un premi en metàl?lic de Tres-cents cinquanta euros (350 €). L´obra premiada s´estrenarà en el darrer concert de la Trobada de Corals de la Festa Major del barri de Sant Antoni 2021 i en aquest mateix concert es lliurarà el premi al guanyador del concurs.
16.- El jurat estarà format per cinc prestigiosos compositors i directors de cors de reconeguda trajectòria musical que es farà públic el dia de la convocatòria del concurs.
17.- El premi no podrà ser ni dividit ni compartit ni declarat desert, excepte que causes especials així ho aconsellin. Quan la qualitat de les obres presentades ho requereixin, el jurat podrà atorgar, com a màxim, dos accèssits. Aquests accèssits no gaudiran de remuneració econòmica.
18.- Els responsables del concurs podran difondre i/o publicar sense ànim de lucre les partitures guanyadores, sense que els compositors tinguin dret a percebre un import econòmic per aquest motiu.
19.- Tots els treballs presentats podran ser difosos pels responsables del concurs excepte per desig exprés dels autors que, en aquest cas, ho hauran de comunicar per escrit, no més tard d´un mes després del veredicte del jurat.

se celebra a:
Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni
Av MistralSant Antoni
08015 BARCELONA
inscripcions a:
Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni
Av MistralSant Antoni
08015 BARCELONA