4a Mostra de llibres autoeditats i llibre d'artista. A Terrassa