Activitats al Santa Mònica

Activitat a Barcelona

Data: 9/9/9999
El Santa Mònica és un centre interdisciplinari d’arts dedicat a impulsar la creació contemporània. El seu objectiu és servir com a plataforma de difusió de la creativitat contemporània a Catalunya i com a espai de reflexió per promoure el debat i generar idees sobre els conceptes que envolten la creació artística i la seva relació amb el públic. El centre parteix de la premissa que la cultura no és quelcom estàtic, que no és inútil ni contemplativa, sinó que és capaç d’actuar com una eina per parlar-nos del present i des del present, per cohesionar-nos i alimentar-nos mútuament, per connectar els nostres relats amb diversos futurs apropiables i obrir-nos nous interrogants. En aquest escenari cultural, el Santa Mònica te´ la voluntat d’esdevenir un espai en constant construcció de nous significats compartits. Habitat per artistes amb múltiples veus i provinents de diverses disciplines, assumeix la nova responsabilitat de generar marcs d’actuació cultural oberts a la participació. El Santa Mònica convida periòdicament un conjunt d’artistes de diferents àmbits a treballar col·lectivament en projectes de creació. El Centre ofereix diferents activitats a través de la seva programació. Podeu veure aquesta informació al web del Santa Mònica: Activitats al web del Centre d'Art Santa Mònica

Entrada gratuïtaCentre d'Art Santa Mònica

La Rambla, 7

Santa Mònica