Aüc. El so de les esquerdesDansa. A Barberà del Vallès