Ballada de sardanes a Santa Fe del Penedès

Activitat a Santa Fe del Penedès

Data: 20/4/2024
Per a informació més detallada consulteu el web de la Confederació Sardanista de Catalunya.  18. 15 h  

Plaça 1 d'octubre