Ballada de sardanes carmelenques a Barcelona

Activitat a Barcelona

Data: 20/4/2024
Per a informació més detallada consulteu el web de la Confederació Sardanista de Catalunya.  11. 30 h  

Rambla del Carmel, Zona Carrer Dante