Banda Municipal de Barcelona / Sessions: Concert "MAP Mezquida Aurignac Prats" (Barcelona)