BR2. Missió: salvar el planeta TerraDansa. A Sant Gregori