Celebració del XLVIII aniversari d'Amics de la SardanaAudició de sardanes i concert

Activitat a Cassà de la Selva

Data: 26/2/2023




Audició completa de sardanes seguida d'una sessió de ball a càrrec de La Selvatana.

Entrada gratuïta

16.30 h



Pavelló Polivalent Municipal