Concert "La banda sonora d'Entre el cel i la terra" amb Gerard Quintana (Barcelona)