Curs "Història del moble europeu fins al 1900. Aprèn, practica i actua."

Activitat a Barcelona

Dates: del 19/10/2022 al 17/5/2023
Missatge dels organitzadors:   "La història del moble és la història del viure. El moble ens acompanya i evoluciona amb nosaltres. Conèixer el moble i les solucions tècniques adoptades en temps passats ens orienta en el nostre treball per: – Actuar amb rigor sobre mobles amb valor històric i artístic – Dissenyar el moble del futur – Recrear interiors fidels a cada època – Revaloritzar el moble antic en pro d’un consum responsable – Interpretar el passat Aquest curs ens introdueix en la història del moble europeu, les seves particularitats i canvis per influències d’altres territoris. Presenta de manera clara dades imprescindibles per identificar els mobles de cada època i interpretar-los en el seu context. Es tracta el moble des del punt de vista artístic, tècnic i sociològic. S’incideix en obres famoses internacionalment i es dóna rellevància al moble espanyol i, especialment, al català." Vegeu tota la informació al web de l'AEM

Compra del curs online

De 16.30 a 19.30 h

Pl. de les Glòries, 37 planta 1

AEM