DASC 2019: mostra d'activitats al carrer i arrossada popular. A Barcelona