Escena 25Campanya per promocionar l'accés dels joves a les arts escèniques i la música. A Girona