Exposició "Àfrica"L'objecte com a valor de canvi

Activitat a Sabadell

Dates: del 21/9/2021 al 27/2/2022
La moneda no ha estat sempre com la coneixem a l'actualitat i al llarg de la història ha adoptat diferents aspectes. S'ha emprat tot tipus de metalls i formes, però en general resultaven idonis aquells objectes que eren duradors, fàcils de reconèixer, d'emmagatzemar, de transportar, de comptar i mesurar; encara que allò essencial era que tinguessin un valor convingut per la comunitat que els utilitzava, ja sigui de tipus material, social o sagrat.   Els pobles tribals i primitius africans s'han mantingut, durant molt temps, aliens a les estructures econòmiques occidentals, creant un seguit d'objectes-moneda únics que cada ètnia va manufacturar en funció de les seves necessitats i capacitat d'obtenció. L'interès estètic i el refinament de les seves formes van convertir aquestes monedes en objectes desitjats.   Aquests objectes/moneda -als que atorgaven diferents valors- s'empraven com a intercanvi per altres objectes o productes, per la seva utilització específica, per demostrar un determinat rang o posició i també com a dot pels enllaços matrimonials, d'aquí que tinguin formes funcionals, però també dissenys certament creatius. Així fou com el ferro, especialment, però també el coure, el llautó i el bronze, van esdevenir ràpidament la unitat de mesura de referència. La seva utilitat per fabricar armes per al combat i la caça i eines per a l'agricultura i l'ús domèstic, però també objectes ornamentals i musicals, els va convertir en la unitat de mesura a través de la qual avaluaven i tassaven la resta de gèneres.   La col·lecció de monedes africanes tradicionals aplega al voltant de 150 peces de diversos països i ètnies, de diferents èpoques i materials. L'objectiu de la mostra és estudiar la història del diner a l'Àfrica tradicional i tribal, els seus sistemes monetaris, les seves tradicions i comprendre millor les cultures que en varen fer ús. Les monedes són un reflex de la societat, les creences, la cultura, l'economia, i fins i tot, del propi desenvolupament tecnològic. La finalitat d'aquesta mostra és la de donar una visió de la moneda tradicional africana, no només tenint en compte la seva forma i valor, sinó la qualitat estètica de les peces.   Més infomració sobre l'exposició "Àfrica" al web de l'Espai Cultura de Sabadell

Més informació de l'exposició "Àfrica" al web de l'Espai Cultura

Més infomració sobre horaris al web de l'Espai Cultura

c. d'en Font, 25

Espai Cultura Sabadell