Exposició "Hipertèlia"

Activitat a Barcelona

Dates: del 18/4/2023 al 25/6/2023
"Hipertèlia" és una proposta expositiva que s’emmarca al voltant del concepte de la tecnodiversitat.   Conceptualment, se centra a imaginar, des de l’art, les possibilitats d’evolució de la IA, així com les conseqüències que pot suposar aquesta evolució per a la condició humana. Amb la intenció de fer una crítica al pensament tecnodeterminista, aquesta fi de l’humanisme tradicional no es presenta com un reemplaçament d’humans per màquines, sinó que es basa a analitzar en quina mesura el poder cognitiu de les màquines acabarà transformant els humans.   A diferència d’altres propostes entorn de la intersecció entre intel·ligència artificial i art –que acostumen a tractar les possibilitats creatives de les màquines–, aquest projecte se centra a qüestionar, investigar i experimentar al voltant de les característiques que han de complir els sistemes cognitius artificials per considerar-se organismes conscients i sensibles. Més enllà de qüestionar els recursos tecnològics necessaris per desenvolupar consciències artificials, la proposta vol argumentar que les seves possibilitats d’existència resideixen també en una qüestió d’atribució filosòfica. Som capaces d’acceptar que els sistemes inorgànics artificials formin part de la configuració multiespècie del món?   Més informació sobre l'exposició al web de La Capella

Més informació sobre horaris i preus al web de La Capella

De dimarts a divendres: de 17 a 20 h Diumenges i festius: de 12 a 20 h Dilluns: tancat

Hospital, 56

La Capella