Exposició "Les cares de Barcelona"

Activitat a Barcelona

Dates: del 22/7/0017 al 31/12/2022
Aquest projecte d’exposició, en transformació constant, té el punt d’origen en la mostra «Les cares de Barcelona», comissariada per Adrià Pujol. L’antropòleg va dissenyar l’exposició de tal manera que mai no estigués acabada del tot. Partint d’aquesta premissa, es va conceptualitzar una idea de mostra que permetés afegir els resultats d’un seguit de projectes etnològics a l’exposició per modificar els diferents àmbits, però mantenint-ne el fil argumental original. La mostra té com a objectiu ser el reflex de les «mutacions» i els canvis que es produeixen cada dia al nostre voltant; una mena d’observatori de la vida quotidiana que captura els canvis i analitza els conflictes que es produeixen en una Barcelona postindustrial i globalitzada.   Aquest projecte esdevé un laboratori que permet el desenvolupament d’un conjunt de projectes col·laboratius, els resultats dels quals es van incorporant a l’exposició en diferents fases que reben el nom de "transformacions".   "Les cares de Barcelona" s’ha concebut com una mena d’observatori de la ciutat on es promouen projectes de caràcter etnològic portats a terme per la comunitat universitària i per institucions professionals, amb la implicació de les persones, els grups i els col·lectius que són objecte de l’estudi.   Totes les transformacions mantenen uns elements comuns a l’estructura que en permeten la contextualització: un text introductori en què es fa referència a l’autoria i s’explica el projecte i l’exposició dels resultats en forma de recursos objectuals, sí, però, sobretot, digitals i immersius.   Més informació al web del museu

Informació sobre el preu de les entrades al web del museu

De dimarts a dissabte: de 12 a 19 h Diumenges i festius: de 12 a 20 h Dilluns: tancat (excepte festius)

Pg. de Santa Madrona, 16-22

Museu Etnològic i de Cultures del Món - Seu Parc Montjuïc

93 2563484