Festa 23 aniversari de l'Agrupament Escolta Lola AngladaDe l'Hospitalet de Llobregat. A Hospitalet de Llobregat, l'