Festa Major del Santíssim Misteri de Cervera

Activitat a Cervera

Dates: del 3/2/2023 al 6/2/2023




El Sant Misteri de Cervera és una festa solemne i tradicional que commemora un fet esdevingut l'any 1540 relacionat amb les relíquies de la Vera Creu.   La Festa Major està declarada festa patrimonial d’interès nacional i inclosa al Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.   És una festa solemne i tradicional en què destaca el Cant de les completes, un esdeveniment musical de caràcter popular. Les Completes de Cervera, escrites l’any 1870 pels mestres de capella Salvador  Vidal i Joan Pont, estan compostes de peces populars de l’època







Diversos espais del municipi