Fica’t al SAT! 2019Mostra d’Arts Escènicas Amateurs del Districte de Sant Andreu. A Barcelona