Gener a la Sala Versus GlòriesProgramació. A Barcelona