Gener a l'Escenari Joan BrossaProgramació. A Barcelona