Gener al Teatre ModernProgramació. A Prat de Llobregat, el