Greta la Rateta... que escombrava l'escaletaEspectacle infantil. A Barcelona