II Mostra de Dansa Catalana de Nova Creació. A Barcelona