Je suis narcissisteÒpera bufa De la companyia Òpera de Butzaca i Nova Creació. A Barcelona