Jornada Cultura Viva: Col·leccionant passions (Cervera)