Jornada: El Mestre de Sixena: el pintor i el seu context. A Lleida