La Laietania VIII Jornades de difusió del patrimoni de la Laietània (Cabrera de Mar)