La tendresa D'Alfredo Sanzol. Teatre . A Barcelona