La zanjaDe Diego Lorca i Pako Merino. Teatre. A Barcelona