L'Estel de NatzaretDe Ramon Pàmies. Pastorets (Calella)