L'Estel de NatzaretDe Ramon Pàmies. Pastorets. A Calella