Libčl·lulaDe quan la Pili va dir libčl·lula. Espectacle infantil. A Barcelona