LITERAL 2019Fira d'idees i llibres radicals. A Barcelona