Lletra petita - El racó dels pares. Primeres passes: Taller 'Ballmanetes', a càrrec de Montserrat Dulce (Barcelona)