Lletra petita - Sac de rondalles: En línia 'Contes a la mà. Marta Gorchs' (Barcelona)