Lletra petita - Tallers de descoberta: '100% Estiu. Bibliocasal. Elements de percussió i Concurs Endevina l'es (Barcelona)