Lletra petita - Tallers de descoberta: '100% Estiu. Fem un ninot de drap. Susagna Navó' (Barcelona)