Maig a l'Auditori BarradasProgramació. A Hospitalet de Llobregat, l'